Meditacija

"Meditacija yra švelnus menas nieko nedaryti".

Medituoti gali kiekvienas!

Meditacija – tai praktika, kurios metu lavinamas sąmoningumas arba sukeliama tam tikra sąmonės būsena. Ji gali būti naudojama kaip priemonė siekiant konkrečių tikslų, arba gali pati būti galutinis tikslas.“ – sako Wikipedia.

Iš tiesų, terminas „meditacija“ gali turėti tiek pat prasmių kaip ir terminas „sportas“. Vieniems meditacija – tai koncentracijos praktika, kitiems – žiūrėjimas į krentančius lapus rudenį, tretiems – šokis lietuje, užmiršus visą išorinį pasaulį. 

Tačiau visose šiose veiklose galima įžvelgti keletą bendrų kriterijų, kurie sieja visas meditacijos praktikas, ir kurių dėka bet koks veiksmas, praktika ar būsena gali tapti meditacija.

1. Žvilgsnis iš vidaus.

Ar kada pastebėjote tokį įkyrų balselį galvoje, kuris viską komentuoja, matuoja, lygina, žino/nežino, vertina, o kartais tiesiog dainuoja užstrigusią melodiją? Pavadinkime jį „kritiškuoju protu“. Ir kol kritiškasis protas yra labai reikalingas daugelyje išorinio pasaulio veiklų (darbe, parduotuvėje ir pan.), jo „išjungimas“ yra pirmasis žingsnis į meditaciją. Kodėl? Nes kritiškasis protas yra išorinio pasaulio „atstovas“ žmogaus viduje.

Senovės išminties raštai dažnai kalba apie teisimo, vertinimo ir lyginimo atsisakymą. O tai ir yra žvilgsnis iš vidaus. Meditacijoje tampa labai aišku: esu  Aš, ir yra Kitas.  Ar Kiti. Ir būdamas meditacijoje aš grimztu į save.  Aš matau save ir kitus akimis iš vidaus, o ne bandau pritempti viską, kas vyksta, iki išorinių standartų.

2. Koncentracija. 

Didesniu ar mažesniu mastu koncentracija meditacijoje reikalinga tam, kad būtų lavinamas sąmoningumas. Koncentruodamasis į tai, ką daro, žmogus prisiima aktyvią poziciją savo gyvenime ir tampa savo gyvenimo šeimininku, o ne atsitiktinių aplinkybių auka. Todėl dėmesio sutelkimas į tai, kas vyksta čia ir dabar, yra būtinas tam, kad įvyktų bet kokia meditacija. Kitaip tariant, meditacijos nebus, jei medituojantysis į ją neatvyks visu savimi.

3. Atsipalaidavimas. 

Bet kokia įtampa meditacijos metu signalizuoja apie išorinio pasaulio įsikišimą. Atsipalaidavimas reiškia pasitikėjimą, pilną priėmimą to, kas vyksta. Tik paleidęs bet kokį pasipriešinimą esamai situacijai, emocijoms ar išgyvenimams, žmogus gali atsiverti augimui ir pokyčiams.

4. Paradoksas. 

Koncentracija ir atsipalaidavimas vienu metu. In ir Jan. Esamos situacijos priėmimas ir noras tobulėti. „Čia ir dabar“ ir niekur. Tarp miego ir visiško budrumo. Pati būdama visiškas paradoksas, meditacija padeda išsilaisvinti iš griežtų kriterijų, noro kontroliuoti ar atvirkščiai: tingumo, nenoro prisiimti atsakomybę. Aukso viduriukas!

5. Pakeista sąmonės būsena. 

Einšteinas sakė: „neįmanoma išspręsti problemų tuo pačiu protu, kuris jas sukūrė“. Meditacija, priklausomai nuo jos gilumo ir formos, keičia sąmonės būseną ir padeda iššokti iš rutinos rato, pamatyti viską „iš šalies“, dovanoja naują perspektyvą ar tiesiog daug gilesnį savęs išgyvenimą. Turbūt ne kartą girdėjote, kad norint pakeisti pasaulį, visų pirma reikia pasikeisti pačiam. Meditacija suteikia kaip tik tokią galimybę bent trumpam iš tiesų pakeisti save, keičiant savo sąmonės būseną ir plečiant suvokimo ribas.

6. Darbas su energija.

Kokią meditacijos formą bepasirinktumėte, žodžio „energija“ neišvengsite. Energiją galima kelti, raminti, nukreipti, išlaisvinti, įdarbinti, paskirstyti, kaupti ar kitaip sąmoningai valdyti. Taip pat meditacijos metu vyksta ir daugybė savaiminių procesų, harmonizuojančių ir gydančių tiek kūną, tiek protą, tiek emocijas. Savęs, kaip energetinės būtybės, suvokimas ir išgyvenimas yra neatsiejamai susijęs su meditacija.

Rytinės meditacijos orientuotos į harmonijos, vidinės pilnatvės išgyvenimą. Jų tikslas – aktyvuoti viduje laimės ir džiaugsmo skambesį, subalansuoti protą, kūną ir sielą. Rytinės meditacijos ramios, gilios, atveriančios ryšį su viskuo, kas egzistuoja ir vedančios į darnesnę dieną. Meditacijoms naudojami Hemi-Sync technologijos įrašai, vedantys per atsipalaidavimą į švarios, gaivios energijos ir pakilios nuotaikos būsenas.

Vakarinės meditacijos dedikuotos proto ir emocijų išvalymui, dienos dulkių nusipurtymui, kritiškojo proto nuraminimui ir padeda pasiruošti įvairiapusiškam poilsiui naktį. Vakarais daugiau dėmesio skirsime energijai, išsivalymui, gijimui. Hemi-Sync technologijos įrašai padės pasiekti labai gilias, transformuojančias būsenas, kuriose atsisveikinsime su viskuo, kas ligota, atliekama, nebereikalinga.

Taigi, meditacija anaiptol nebėra išrinktųjų vienuolių Himalajų kalnuose reikalas. Medituoti gali kiekvienas panorėjęs. O apie meditacijos naudą jau atvirai kalba tiek mokslas, tiek medicina. Juolab, kad gyvename nuostabiais laikais, kai kiekvienas galime pasirinkti tinkamiausią gyvenimo, saviraiškos, veiklos, sporto ar net meditacijos būdą. Todėl bent jau išbandyti meditaciją tikrai verta!

“Mes viską turime viduje”
Lina Rupšienė