Uždaras Veiklių Moterų Ratas su Milda Sabiene

“Žinojimas be veiksmo yra tik bevertė informacija!”
Milda Sabienė
unnamed